06 – 2049 7143
Selecteer een pagina

Interview medezeggenschapsraad

 

Heldere regels en open communicatie

Zowel Fidarda als de SKOD heeft een eigen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft iedere school een Medezeggenschapsraad. We spraken met Anne-Marie Dobbe, secretaris GMR van SKOD.

Wat doet de GMR?

“Wij toetsen het beleid aan de hand van wet- en regelgeving. Dat kan op vele manieren. Wij kiezen er met de GMR van SKOD voor om met diverse betrokkenen respectvol samen te werken. Heldere regels en open communicatie zijn dan essentieel.”

De GMR wil professionaliseren?

“Ja, de GMR heeft zichzelf in 2012 tot doel gesteld zich te professionaliseren om zodoende een goede gesprekspartner te zijn voor het College van Bestuur, de Medezeggenschapsraden, de schoolteams en de ouders. Om zit te realiseren blijven we goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in het onderwijs en streven we naar een heldere communicatie.”

Hoe communiceer je?

“De agenda en de notulen van de GMR plaatsen we op de website van de SKOD. De medezeggenschapsraden zien welke onderwerpen spelen binnen de GMR. Ook de MR’en kunnen hun agenda’s en notulen hierop zetten, zodat we erop in kunnen spelen als dezelfde zaken spelen. Binnen de SKOD Brinbox hebben we bovendien een tabblad, speciaal voor de GMR en MR’en zodat alle leden gemakkelijk de stukken kunnen vinden.”

Hoe zorg je dat de leden genoeg kennis in huis hebben?

“In januari van dit jaar hielden we een gezamenlijke avond voor de GMR en MR’en. Er bleek grote behoefte aan scholing en dan met name op het gebied van MR-vraagstukken, zoals wettelijke bevoegdheden van een MR, de visie op medezeggenschap en positiekeuze, spreken namens de achterban en natuurlijk Passend Onderwijs. Momenteel bereidt de GMR een cursus van een of twee dagdelen voor waarin deze onderwerpen aan de orde komen. De cursus is voor ongeveer twintig collega’s en ouders van de SKOD en vindt plaats in september 2013.”