06 – 2049 7143
Selecteer een pagina

Je folder en je website laat je vertalen en zelf spreek je ook een aardig woordje Duits. Dat heb je immers op school geleerd. Je bent ondernemer in het noorden en dan is het een koud kunstje om ook de klanten uit het buurland binnen te halen. Van de veertig miljoen Duitsers moet het mogelijk zijn om er een paar voor jouw bedrijf, diensten of producten te interesseren. Toch?

De realiteit valt vaak tegen. Duitsers zijn geen Nederlanders en een eenvoudige vertaling van folder of website is niet genoeg om hen over de grens te trekken. De cultuurverschillen zien we over het hoofd en ach, ondernemen is toch ondernemen?

Tijdens de bijeenkomsten van Federation4Women, altijd tweetalig, leer je andere Duitse ondernemers en hun gewoonten kennen. Dat biedt grote voordelen. Van elkaar leren, met elkaar samenwerken, je netwerk voor elkaar openstellen. Ik noem er maar een paar. Iedere keer eten we met elkaar en – vooral voor zo’n lekkerbek als ik – dat is ideaal om met elkaar in gesprek te gaan. Niet dat ik dat vanaf het begin zo makkelijk doe, want zo vlot als ik Nederland spreek en schrijf, zo slecht klonk mijn Steenkolenduits. Ik leek Rudi Carrel en Louis van Gaal wel. Maar de Duitse ondernemers hebben daar juist geen moeite mee. Ze vinden het wel grappig en andersom hebben zij meer moeite met Nederlands, oftewel Steinkohle Niederländisch. Het belangrijkste is: we begrijpen elkaar. Zeker sinds ik via F4W een cursus Duits volgde en veel Duitse leden een cursus Nederlands volgden.

Langzaamaan worden ook de cultuurverschillen duidelijk. Het begint al met ‘je’ en ‘u’. In Duitsland zeg je alleen tegen vrienden ‘du’. Ook al mag je elkaar nog zo graag, in het bedrijfsleven zeg je ‘Sie’. Duitsers zijn punctueel. Logisch, want in Duitsland is veel industrie en machines moeten exact functioneren, anders lopen ze in de soep. Die punctuele cultuur betekent ook: kom op tijd en doe wat je belooft.

BBQ

Twee keer per jaar zijn de partners ook welkom en kunnen zij kennismaken met de leden, het netwerk en uiteraard met andere partners. Dat doen we voor de kerst en tijdens een barbecue in de zomer. Dit jaar is het zomerfeest op 26 augustus en wel bij Garten Janssen in het Duitse Saterland. Hier is zelfs een zwembad aanwezig!

Wil je de sfeer proeven en Duitse en Nederlandse ondernemers ontmoeten, meld je dan gerust aan. Je bent vanaf 18.00 uur van harte welkom in Garten Janssen, Moorgutstraße 2, 26683 Saterland/Ramsloh (D). Kosten: € 20 per persoon.

Kijk op www.Federation4Women.eu!

Door Loes Schrijver

www.loesschrijver.nl